• Referenca
Referenca

Plinski priključak sportski objekti Pampas

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na plinskom priključku za sportske objekte Pampas

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2021.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme