Nudimo usluge redovnog i/ili preventivnog održavanja i popravka uređaja i opreme za grijanje i hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode i solarne sustave.

Usluge popravka i održavanja opreme uključuju:

  • puštanje opreme u rad
  • otklanjanje nedostataka i kvarova u jamstvenom roku
  • otklanjanje nedostataka i kvarova koji nisu obuhvaćeni jamstvenim rokom
  • redovno servisiranje

Za svu opremu i uređaje izdajemo zapisnike o pregledu i provjeri ispravnosti sukladno zakonu i posebnim propisima.

Upisani smo  u registar ovlaštenih servisera pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i osposobljeni smo za rukovanje freonima.

Sukladno tome, pobrinut ćemo se da nakon odrađenih radova dobijete svu potrebnu dokumentaciju kako bi kao korisnik rashladnih i klimatizacijskih uređaja ispunili sve dužnosti prema Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima.

Obrasci koje je svaka osoba, obrt ili tvrtka ovlaštena za rad sa klimatizacijskim sustavom dužna voditi:

  • PNOS obrazac – putem web aplikacije korisnik prijavljuje uključivanje u uporabu uređaja koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Rok za prijavu je 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u pogon.
  • OBRAZAC KTZ 1 – sastavlja ovlašteni servis za sve uređaje koji su zatečeni prazni, odnosno bez kontrolirane tvari  ili fluoriranog stakleničkog plina.
  • SERVISNA KARTICA SK-1 – vodi se za svu opremu i sustave koji sadrže 5 tona ekvivalenta CO2 i više  kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina. Sadrži podatke o početnoj količini i vrsti radne tvari, naknadno dodanim ili prikupljenim količinama, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima te podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje, te datume i rezultate kontrola.
  • ZAPISNIK O KONTROLI PROPUŠTANJA – sastavlja ovlašteni servis nakon obavljene provjere propuštanja na rashladnom ili klimatizacijskom uređaju ili opremi.

Radimo popravke i redovan servis uređaja i opreme različitih proizvođača, među kojima posjedujemo certifikate i ovlaštenja za sljedeće: