• Referenca
Referenca

Gospodarska zona Antunovac

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na građenju plinovoda u gospodarskoj zoni Antunovac

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2018.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme