• Referenca
Referenca

Duboševica

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na građenju plinovodne mreže u naselju Duboševica

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2017.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme