• Referenca
Referenca

Valpovo – ulica M. Krleže, J. Leskovara, V. Bukovca i I. Meštrovića

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na građenju plinovoda u ulicama M. Krleže, J. Leskovara, V. Bukovca i I. Meštrovića u Valpovu

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2018.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme