• Referenca
Referenca

Podgorač-Ostrošinci i Podgorač-Kršinci

GRAĐEVINA: Izgradnja glavnih opskrbnih cjevovoda Podgorač-Ostrošinci i Podgorač-Kršinci i opskrbnih cjevovoda naselja Ostrošinci i Kršinci te stanice za podizanje tlaka

INVESTITOR: Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice

VRIJEME REALIZACIJE: 2014.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža cijevi, fazonskih komada i opreme