• Referenca
Referenca

Plinski priključi za poslovne i stambene objekte

GRAĐEVINA: Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova na izgradnji plinskih priključaka za poslovne i stambene objekte u Osijeku, Tenji i Našičkoj Breznici

INVESTITOR: HEP-Plin d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2021.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža plinskih cijevi, fazonskih komada i opreme