• Osnovna škola Đurđenovac
Osnovna škola Đurđenovac

Osnovna škola J. J. Strossmayera Đurđenovac

GRAĐEVINA: Energetska obnova zgrade OŠ J. J. Strossmayera u Đurđenovcu

INVESTITOR: Osnovna škola J. J. Strossmayera Đurđenovac, Kardinala A. Stepinca bb, Đurđenovac

VRIJEME REALIZACIJE: 2020.

IZVEDENI RADOVI:

  • Kotlovnica i oprema u kotlovnici – kotlovi Viessmann i Vaillant
  • Instalacija grijanja i PTV
  • Plinska instalacija
  • Dimovodna instalacija i instalacija prozračivanja
  • Instalacija potrošne hladne vode, omekšane vode i odvodnje