KBC Osijek

GRAĐEVINA: Strojarski radovi na KBC Osijek

INVESTITOR: Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

IZVEDENI RADOVI:

KLINIKA ZA INFEKTOLOGIJU – 2015.

  • Zamjena parnih posuda i rekonstrukcija parne instalacije, parne redukcijske stanice i toplovodnog dijela toplinske stanice

BRAHITERAPIJA – 2015.

  • Dobava i ugradnja dva rashladnika – Lennox

KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI I KLINIKA ZA KIRURGIJU – 2015.

  • Ugradnja novih rashladnih uređaja – Daikin

KLINIČKI ZAVOD ZA PATOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU – 2017.

  • Bojleri za sanitarnu vodu – Pireko i pripadajuća oprema

MFK i ORL – 2020.

  • Klima komore – Rosenberg
  • Ventilacijski kanali