• Referenca
Referenca

Bioplinsko postrojenje Klisa

GRAĐEVINA: Izgradnja bioplinskog postrojenja Klisa

INVESTITOR: Bioenergija Klisa d.o.o., Đakovština 3, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2018.

IZVEDENI RADOVI:

  • Vanjski ukopani toplovodni razvod
  • Vanjski ukopani razvod bioplina i kondezata bioplina
  • Vanjski ukopani razvod gnojovke, digestata i osoke
  • Toplinska podstanica
  • Radijatorsko grijanje
  • Split klima uređaji
  • Ventilacijski sustav