• Referenca
Referenca

HEP – poslovna zgrada Baranja

GRAĐEVINA: Energetska obnova poslovne zgrade ”Baranja”

INVESTITOR: HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., Ul. grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

VRIJEME REALIZACIJE: 2019.

IZVEDENI RADOVI:

  • Rashladnik – Daikin
  • Ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje – Daikin
  • Split klima uređaji – Daikin
  • Radijatorsko grijanje
  • Ventilacija sanitarnih čvorova