• Referenca
Referenca

Građevinski fakultet Osijek

GRAĐEVINA: Izgradnja zgrade Građevinskog fakulteta u Sveučilišnom campusu

INVESTITOR: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek

VRIJEME REALIZACIJE: 2016.

IZVEDENI RADOVI:

  • VRV sustavi – Carrier
  • Ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje
  • Unutarnja i vanjska hidrantska mreža
  • Unutarnja i vanjska temeljna kanalizacija
  • Kišna kanalizacija – Pluvia
  • Vanjska vodovodna mreža