• Referenca
Referenca

Budimci – Poganovci

GRAĐEVINA: Izgradnja spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Budimci – Poganovci

INVESTITOR: Našički vodovod d.o.o., Braće Radića 188, Našice

VRIJEME REALIZACIJE: 2017.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža cijevi, fazonskih komada i opreme