• Referenca
Referenca

Bolman i Novi Bolman

GRAĐEVINA: Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Bolman i Novi Bolman

INVESTITOR: Vodoopskrba d.o.o., Sv. I. Krstitelja 101, Darda

VRIJEME REALIZACIJE: 2016.

IZVEDENI RADOVI:

  • Ručni i strojni iskopi rovova
  • Nabava i montaža cijevi, fazonskih komada i opreme